English Finnish Español Svenska Deutsch Français  Português Pilipino Croatian
Para Makatulong sa Gawaing Ito
 
Kung kayo ay dinedirecta ng Panginoon na makatulong, maraming paraan para magbigay.
 
Ang Una ay sa paggamit ng Pay Pal (mas mabilis at mas mahusay para sa amin)

Puedeng magbigay ng minsanan o planadong pagbibigay sa pera ng US automatik na ibabawas bawat unang araw ng buwan
 

Para sa iba pang paraan ng pagbayad, pumunta sa ibaba ng pahina ng web na ito.

 
Para makatulong sa gawaing ito sa pamamagitan ng salapi
 
 
Piliin

Minsanang Pagbibigay

O
 
Magsimula ng Planong Pagbibigay
(utomatik na ibabawas sa unang araw ng bawat buwan sa pera ng US)

$25/bawat buwang donacion

$50/bawat buwang donacion

$75/bawat buwang donacion

$100/bawat buwang donacion

$150/bawat buwang donacion

$200/bawat buwang donacion

$250/bawat buwang donacion

$300/bawat buwang donacion

$400/bawat buwang donacion

$500/bawat buwang donacion

$600/bawat buwang donacion

$700/bawat buwang donacion

$800/bawat buwang donacion

$900/bawat buwang donacion

$1000/bawat buwang donacion

Kung hindi gustong gamitin ang PayPal sa online para magbigay, maaring gamitin ang ibang pamamaraan ng pagbayad sa pamamagitan ng CardService International Iklik dito

Para ipadala ang donacion sa sulat, gamitin ang adres sa ibaba

https://www.gofundme.com/prophecyorg-ministry-donations


Para makatulong sa panalangin, gamit or trabajo, mag-email po sa:


ray@prophecy.org

O sumulat or magpadala ng aginaldo kay: Raymond Aguilera
PO Box 20517, El Sobrante, CA 94820-0517, USA.
Çü 1989-2006, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) All Rights Reserved